Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.