Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach skorzystają z efektów inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego.