Wyniki szukania :

" 53000 "

"53000 Pyrzyce" podobne zapytania: 53000, 53000 matura 2015, 53000 A Year Is How Much An Hour. 53000 After Tax. 53000 Salary. 53000 Eur To Usd. 53000 Steps Wattpad. 53000 Rounded To The Nearest Ten Thousand. 53000. 53000 Square Feet To Meters. 53000 Jpy To Usd. 53000 Mortgage.

Ogłoszenie o konkursie (MAKOW-PODHALANSKI.PL)

  BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT
Burmistrz Makowa Podhalańskiego
ogłasza
I Otwarty Konkurs Ofert
na zlecenie zadań publicznych Gminy Maków Podhalański realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - na 2013 r. na działanie z zakresu:
I. „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”,
Zadanie Nr 1/13
p.n.: Wsparcie funkcji opiekuńczy... [Czytaj dalej]